Ljudskolan

Med öra för orkesters ljudskola

Här får du tips kring placering och annat. Vi visar också decibelnivåer för olika instrument. Vet du hur lätt eller svårt det är att prestera skadliga ljudnivåer på ett instrument?


Här kan du ladda ner Orkesterns ljudskola som pdf:er. Använd länkarna nedan för de olika delarna

Del 1: Hörseln, decibel och placeringen i orkestern.
Del 2: Ljudkonsumtion och ljudmätning.
Del 3: Akustik och åtgärder av lokaler.

ljudskola 

canstockphoto56936439

Det vi uppfattar som ljud är tryckvariationer i luften, vilka sätter trumhinnan i svängningar. Från trumhinnan överförs ljudet via hörselbenen till hörselsnäckan där det omvandlas till elektriska signaler som går vidare till hjärnan. Örat kan hantera ljudtryck inom ett mycket stort område. För att täcka in örats stora arbetsområde används en speciell skala för att beskriva hur starkt ljudet är. Resultatet – ljudtrycksnivån – anges då i decibel (dB). Decibelskalan är logaritmisk vilket innebär att 73 dB är dubbelt så starkt som 70 dB, 76 dB är dubbelt så starkt som 73 dB osv…

0 decibel motsvarar svagast möjliga ljud en normalhörande människa kan uppfatta.

• 0 dB nästan jättetyst
• 50-70 dB behagligt (normal samtalsnivå = ca 60 dB)
• Från 80 dB kan hörseln påverkas negativt
• Från 90-100 dB obehagligt

På grund av den speciella skalan gäller att två lika starka ljudkällor ger 3 dB högre ljudtrycksnivå än enbart den ena källan. Tio lika starka ljudkällor ger 10 dB högre nivå och hundra lika starka ljudkällor 20 dB högre nivå.

x1 2

x2 2

x10 2
x100 2

Decibel kan mätas med olika kurvor som tar olika hänsyn till vissa frekvensområden. Vid ljudmätning avsedd att uppskatta hörselskaderisken används vanligen A-filtret som i huvudsak inte tar hänsyn till de lägre frekvenserna. Vid mätning av impulsljud används dock C-filtret, en något planare mätkurva. Regelverket för ljudnivåer i arbetsmiljö och vid konserter använder i huvudsak decibelmätning med A-filter, benämns dB(A).

Om man befinner sig på en öppen plats utomhus kan man konstatera att ljudets styrka minskar när man förflyttar sig bort från en ljudkälla. Om det inte finns reflekterande föremål  närheten träffas man bara av direktljud från ljudkällan. Ljudnivån från en enstaka ljudkälla avtar då med 6 dB per avståndsfördubbling.

0,5

1

2