Komplettera Ear Guardian med en mätmikrofon för professionellt mätresultat.

Ear Guardian är Med öra för orkesters banbrytande app (för iPhone och iPad) för ljudmätning. Med den kan du förutom att mäta decibelnivån även mäta hur mycket av din dagliga ljuddos som förbrukas t.ex. under en orkesterrepetition. Du kan också få reda på hur lång tid det anses vara godkänt ur arbetsmiljösynpunkt att vistas i aktuell ljudnivå (utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer).

Den inbyggda mikrofonen i en iPhone eller iPad ger ett ungefärligt resultat, en fingervisning om ljudsituationen. För att kunna göra en professionell (enligt standard) och exakt mätning krävs en ansluten mätmikrofon. Vi rekommenderar iTestMic2 eller en iPrecisionMic. Dessa finns att köpa hos företaget Septon.