Med öra för orkester är ett treårigt projekt som startade 2016. Syftet med projektet är att lyfta frågor och öka kunskapen kring hörselskador inom ideell orkesterverksamhet.

Vi vill på bred front arbeta förebyggande för att förhindra att fler råkar ut för hörselskada i samband med musikutövande. Drabbade musiker erbjuds hjälp med att hantera och förbättra sin situation.

Efter studie och inventering av problematik kring hörselfrågor i landets orkestrar kommer ett nätbaserat studiematerial tas fram. Under 2017 och 2018 utbildar vi ljudskyddsombud inom våra medlemsorkestrar och erbjuder workshops för att ventilera problematik och se över möjliga lösningar för enskilda musiker och orkestrar.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Vi är mycket glada och stolta att kunna genomföra detta projekt som vi tror kommer engagera och involvera många och skapa betydelse för långt ännu fler.

Här kan du ladda ner vår folder som kortfattat beskriver projektet och vad vi kan erbjuda.

Ladda ner

Fokusgruppen

Då projektet är deltagarstyrt formas stora delar av innehåll och riktning av projektets fokusgrupp. Fokusgruppen, utspridda över hela landet, består av personer med egen erfarenhet av hörselproblem kopplat till orkesterspel. Inom fokusgruppen ventileras problematik, erfarenheter, idéer och lösningar. Fokusgruppen samlas ca. 4 gånger per år.

Läs mer

Referensgruppen

Referensgruppen, bestående av samarbetsorganisationer och experter, bistår projektet med kompetens för att säkerställa kunskapskvalité och för att nå bestående och värdefulla mål inom projektet.

I referensgruppen ingår: Kulturens Bildningsverksamhet, AMMOT (Artister och Musiker Mot Tinnitus), Kulturskolerådet, Artist- och Musikerhälsan, RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), Stig Arlinger, professor emeritius inom teknisk audiologi, Ljudombudsmannen Lars Bergh samt Dr Thomas Lagö.

Läs mer

Adress

c/o Sveriges Orkesterförbund
Ågatan 12B
172 62 Sundbyberg


Kontakt

Andreas Forsman
Projektledare
+4670 561 10 50
info@orkesterora.nu


Projektet finansieras av


Med öra för orkester följer Sveriges Orkesterförbunds dataskyddspolicy i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Policyn finner du här.