Musikerproppar med valbar dämpning!

Som medlem i Sveriges Orkesterförbund får du rabatt på Bellman ER vid beställning hos Incus Studio (Väse, Värmland). Priset blir endast 2100 kr inkl. avtryckstagning och ett valfritt filterpar (9, 15 eller 25dB).

Ange ditt medlemsnummer vid beställning. Enskilt medlemskap hos Sveriges Orkesterförbund kostar 150 kr om året. Medlemskapet ger dessutom många fler fördelar!

Bellman ER tillverkas av Bellman & Symfon.