Skapa en ljudpolicy

Tänk om det då och då hände att kulturutövare med flit bryter benen på varandra eller på annat sätt skadar varandra medvetet. En overklig tanke långt ifrån våra värderingar, eller hur? Men på ett område gör vi nästan detta, ofta i alla fall. Nu talar vi om hörseln!

Ett exempel;
Orkestern som repeterar varje vecka i en för liten och ej ljudanpassad lokal och som aldrig någonsin diskuterat ljudmiljön ur hörselsynpunkt. Risken är uppenbar att många av musikerna skickar ljudnivåer in i sina medmusikanternas öron som märkbart skyndar på en hörselnedsättning eller ger upphov till annan skada. Många hörselskador kan dessutom vara obotbara och ge men för livet.
Vi skulle kunna minska risknivån rejält genom några enkla åtgärder, många kostar dessutom ingenting. Ändå gör vi alldeles för sällan något åt detta i tid. Resultatet ser vi bland annat i undersökningar som visar att uppemot 30% av landets yrkesmusiker besväras av tinnitus. För övriga yrkeskategorier landar snittet på 15%.

Alla kulturutövande grupper som skapar ljud (t.ex. orkestrar, band, körer, teatergrupper) och alla lokaler som används för sådan verksamhet (t.ex. teatrar, konsertlokaler, skolor, träningslokaler, restauranger) bör ha en egen ljudpolicy. Allt som oftast har vi inte ens diskuterat vårt förhållningssätt till ljudnivåerna vi omger oss med. Vårt fokus ligger ofta på andra områden och den ”osynliga” risken för hörselrelaterade skador glöms bort. Ända till den dagen vi får problem, och då kan det vara för sent.
Med öra för orkester uppmuntrar till att lyfta frågan och sen skapa ett dokument, en ljudpolicy, som alla inblandade tar del av och efterföljer. Ta möjligheten att reflektera kring just er ljudsituation och bestäm utifrån detta vad som ska gälla just er. En enkel och billig insats som kan minska risken för besvärande skador och livslångt lidande. För visst vill vi sluta skada varandra i onödan!?

Inventering av ljudmiljön – sätt av en del av en repetition för att prata om hur ni upplever ljudmiljön, eller varför inte ett längre möte. Sammanfatta till 2-3 punkter för vardera område – lokalen, individen, utrustning. Är ni många så kan arbetet istället bli enklare om ni utser en mindre grupp, eller låter styrelsen jobba fram ett förslag. Lägg arbetet på en rimlig nivå så det inte rinner ut i sanden. Det viktigaste är ju att diskussionen om hörselpåverkan lyfts över huvud taget.

Passa på att göra en lokalinventering med fokus på hörseln. Kontrollera följande punkter:
• Utformning – undvik räta vinklar och kala väggar. Undersök efterklangstiden, reflexer och frekvensåtergivningen.
• Stolar – med dämpning mot golvet.
• Notställ – kan i vissa fall nyttjas något för att påverka riktning och ljudstyrka.
• Belysning och visuell kontakt – ser man varandra bra så behöver man inte spela lika starkt.
• Absorbenter – kan behövas på väggar eller i taket, eller som flexibla skärmar. Bokhyllor, tavlor, växter och annan inredning absorberar också ljud!
• Gradänger – använd om ni har!
• Ljudanläggning – bra ljudkvalitet och god ljudspridning betyder att man kan sänka ljudstyrkan.
• Skärmar – använd om ni har!
• Akustik – motverka för stor dämpning eller överakustik.

Inom Sveriges Orkesterförbund har flera Ljudombudsmän utbildats. Önskar ni stöd och hjälp i arbetet, gå in på http://www.orkesterora.nu/ljudskyddsombud/ och hitta den ljudombudsman som finns i ditt distrikt. Saknas någon i ditt närområde så kontakta oss (info@orkesterora.nu) så kan vi kanske hjälpa er på annat sätt.

Er ljudpolicy bör vara anpassad utifrån typ av verksamhet, antal utövare och lokalens utformning och ljudmiljö. Ha inte med för många punkter, helst inte fler än vad som går att komma ihåg efter att ha läst listan ett par gånger. Vi rekommenderar max 10 punkter.
Här följer tips på punkter som kan finnas med. Välj ut dom viktigaste för er, omarbeta dom eller skapa egna.

• Värm om möjligt upp hemma innan repetitionen. Måste du värma upp på plats så använd sordin eller värm upp i avskildhet.
• Anpassa dukning och dynamik utifrån lokalens förutsättningar.
• Öva hemma, inte i pausen. Låt pausen vara ljudfri.
• Spela och prata inte när dirigent/ledare instruerar eller repeterar med en annan sektion.
• Variera repertoaren mellan ljudstarka och svaga stycken och undvik att repetera ljudstarka partier för länge.
• Avståndet till grannen och till de som sitter framför eller bakom dig påverkar hörseln mer än du tror så utnyttja utrymmet maximalt.
• Repetera sektionsvis då och då, om möjlighet finns.
• Ha alltid penna till hands så du kan notera instruktioner om dynamik, så inte ledare behöver upprepa detta vid flera repetitioner.
• Placeringen av instrumentgrupper – byt gärna platser i orkestern ibland för att variera ljudstyrka och ljudmiljö.
• Rikta ditt instrument så du undviker att spela rakt in i öronen på din orkesterkamrat.
• Finns gradänger och/eller ljudskärmar så dela ansvaret så dessa placeras ut och används.
• Gör regelbundna ljudmätningar, t.ex. med appen Ear Guardian (www.earguardian.se), för att säkerställa att ljudnivån inte smugit iväg åt fel håll.
• Spara på hörseln genom att hålla ner dynamiken ett snäpp på repetition.
• Undvik mobiltelefoner och andra störande ljudkällor.
• Repetera inte för långa pass. Pauser = ljudvila, ett enkelt sätt att återhämta hörselsystemet.
• Avsätt medel för att köpa in enklare hörselskydd som erbjuds samtliga deltagare.

Er ljudpolicy ska ses som en gemensam överenskommelse mellan alla inblandade. Det är allas ansvar att följa policyn men utse någon/några som har huvudansvaret för att policyn efterlevs, förslagsvis sektionsledare, programkommité, ordförande eller annan styrelseledamot. Sätt upp den väl synlig, sätt den i notmappen, ha den i instrumentfodralet, dela ut den vid varje styrelsemöte. Ljudmiljön kan vara en fast punkt på varje styrelsemöte/årsmöte, vi behöver prata öppet om det och påminna varandra om riskerna med orkesterspel och komma ihåg att informera nya medlemmar.

Grupper, föreningar eller lokalansvariga som arbetar med hörselfrågorna och upprättar en egen policy blir ”öronmärkta” av Med öra för orkester. Det är en synlig försäkran om att ni har en god ljudmiljö och ständigt arbetar för att bevara den. En lista över öronmärkta institutioner kommer finnas på www.orkesteröra.nu. Vid öronmärkning delas öronmärkt-diplom och klistermärken ut. Kontakta oss när en policy är upprättat så skickar vi diplom och klistermärken. Skicka gärna med en bild på policyn så kan vi lägga den på hemsidan.
Men största belöningen är givetvis att ni slutar puckla på varandras hörsel oreflekterat.

Önskar ni mer kunskap om ljud och hörsel, eller vill ni ha hjälp med ljudmätning? Vi kan besöka er, läs mer på http://www.orkesterora.nu/workshops/.