Under Arvsfondens finansieringsperiod 2016-2018 har vi kommit i kontakt med musikutövare i åldrarna 7–85 år, allt från nybörjare till professionella musiker. Uppskattningsvis har vi på olika sätt nått runt 30 000 personer. Cirka 60 föreläsningar har genomförts. Främst till orkestrar och skolor. 2300 hörselskydd har delats ut gratis. Vår ljudmätnings-app Ear Guardian har över 2000 nedladdningar. Vi har utbildat 25 personer till ljudskyddsombud samt fokusgruppens 9 deltagare.