Ojämlika öron

Ungefär en tredjedel av Sveriges hörselskadade bor i landsting som har överlåtit en stor del av hörselvården till privata företag. För den som söker hjälp kan skillnaden i pris vara tiotusentals kronor beroende på var i landet hen bor. En hörapparat som ett landsting köper in för en tusenlapp kan kosta så mycket som 16 000 kronor hos en privat mottagning.

Vårdval inom hörselvården har inneburit att fler kan få hörapparat snabbare och enklare, vilket så klart är positivt. Den politiska visionen för vårdval är just kortade köer men också ett ökat patientinflytande. Vårdval finns i dag i fyra landsting/regioner: Skåne, Stockholms län, Uppsala län och Östergötland. I Skåne och Stockholms län finns även hörselcheckar – det vill säga att den som behöver en hörapparat och som väljer att köpa den privat kan få ett bidrag från landstinget/regionen till detta. Av de fyra landsting som har vårdval är det bara Stockholms län som inte erbjuder möjlighet att välja en landstingsdriven hörcentral.

Så här fungerar systemet

I de flesta län betalar man bara en patientavgift för att få prova ut och låna en hörapparat av sitt landsting. I Östergötland och i Uppsala län tillämpas vårdval. I landsting som har vårdval utförs rehabiliteringen av privata hörselmottagningar som är auktoriserade av landstinget. Även hos privata mottagningar kan man prova ut en hörapparat ur landstingets sortiment och bara betala landstingets avgifter. Dock kan mottagningen ha ett eget sortiment av hörapparater som patienten kan köpa som ett vanligt privat köp, då till marknadsmässiga priser.

Skåne och Stockholms län tillämpar vårdval och hörselcheckar. Även här får man vända sig till en av landstinget auktoriserad mottagning. De allra flesta drivs av privata företag. Vid utprovning av hörapparat ur landstingets sortiment gäller samma villkor och avgifter som i län utan hörselcheck. Men kunden erbjuds också att köpa sina hörapparater ur företagets privata sortiment. Vid köp ur det privata sortimentet kan patienten få en hörselcheck från landstinget, ett fastställt belopp som går direkt till mottagningen. Ibland täcker den kostnaden för hörapparaten, men ofta måste patienten lägga till tusentals kronor ur egen ficka.

”Audionomen plockade fram en låda och visade mig en stor, ful hörapparat som såg ut som den mamma hade på 80-talet. – Så här ser landstingets hörapparat ut nu, sa han. Jag blev alldeles häpen; jag fick ju så nätta, fina hörapparater via landstinget förra gången. Hur kunde det ha blivit så här?

Audionomen frågade om jag var beredd att betala för att få bättre hörapparater. För 28 000 skulle jag kunna få något riktigt bra. Annars fanns det bara landstingets gamla, tekniskt dåliga hörapparater.”

Citat från patient, ur ”Myternas marknad” HRF

Ett konkret exempel ur verkligheten hur orättvis marknaden kan vara

Västra Götalandsregionen upphandlade hörapparaten Siemens Pure Micon 7 till inköpspriset 1 100 kronor. Patienter som provar ut denna hörapparat hos regionen betalar ingenting för den. Exakt samma hörapparat fanns under våren 2014 med på prislistan hos en mottagning i Stockholm. Där, i det privata sortimentet, kostade hörapparaten 16 640 kronor. En patient i Stockholm kan nyttja sin hörselcheck på 3 040 kronor och betalar då själv 13 600 kronor. De flesta patienter behöver två hörapparater. Då blir kostnaden 27 200 kronor för samma modell som är kostnadsfri i Västra Götaland.

Ytterligare en försvårande omständighet för den hörselskadade är att det saknas oberoende kvalitetsbedömningar av hörapparater. Det finns inte heller några öppna prisjämförelser.

”Hur ska jag kunna jämföra? Ingenstans kan jag själv ta reda på om den hörapparat audionomen föreslog är jämförbar, bättre eller sämre än landstingets apparater. Och ingenstans kan jag se om priset på de apparater som ingår i det fria valet är skäligt på marknaden. Enligt min audionom dög inte landstingets apparater. Hur ska jag kunna veta om det hon sa var riktigt eller inte?”

Citat från patient, ur ”Myternas marknad” HRF

Sveriges Orkesterförbund håller tummarna för alla de som ska prova ut hörapparater, att länstillhörighet och val av mottagning är så gynnsamt som möjligt. Ett tips är att läsa på ordentligt innan, våga ställa många frågor vid kontakt med vården och att kontakta Hörsellinjen, HRFs informationslinje för råd och hjälp.