Klicka på diagrammen för större bild

2016 genomfördes en enkätundersökning kring hörsel- och ljudsituationen hos musiker i Sveriges Orkesterförbunds medlemsorkestrar. Svarande var i åldrarna 16-82 år. Här visas resultaten från ett litet urval av frågorna.

Slutsats utifrån enkätsvaren:

• Hörselproblem finns inom alla i stort sett alla orkestrar, oavsett musikalisk nivå, medlemsantal eller åldersspann.

• För höga ljudvolymer under för lång tid är det som i huvudsak oroar och också ger skador.

• Repetitionslokalerna är sällan anpassade för just den orkester det gäller. Vanligt problem är att lokalen är för liten kontra antal personer och ljudnivå man uppnår.

• Trots stora problem lyfts sällan frågan. Okunskap, tidsbrist och bilden av att det är alldeles för dyrt att åtgärda problemen ses som skäl till detta.

• En stor majoritet anser dock att frågan borde lyftas. Man önskar hjälp utifrån för att få igång processen och öka kunskapen. Man önskar också tips på hörselrelaterade produkter.