Då projektet är deltagarstyrt formas stora delar av innehåll och riktning av projektets fokusgrupp. Fokusgruppen, utspridda över hela landet, består av personer med egen erfarenhet av hörselproblem kopplat till orkesterspel. Inom fokusgruppen ventileras problematik, erfarenheter, idéer och lösningar.

Fokusgruppen har valt att prioritera arbetet mot att:
 
  • Jobba mot barn och ungdomar. Ge förebyggande kunskap.
  • Hjälpa personer som är nära att ge upp sitt musicerande pga hörselproblem.
  • Erbjuda konkreta lösningar (produkter, placering, akustikpåverkan), både för orkester och enskilda musiker.
  • Erbjuda fortbildning, både för orkester och enskilda musiker.

Medlemmar

Här presenteras några av medlemmarna i fokusgruppen som svarar på varför de valt att delta och vilka resultat de hoppas på:

Katarina Hult, Borlänge

– Jag har själv tinnitus och en lindrig nedsättning av hörseln och använder specialutprovade öronproppar i orkestern.

– Jag hoppas att få veta allt om akustik och hur man kan göra repetitionslokaler bättre, och att vi i fokusgruppen tar fram material för förebyggande åtgärder och hjälpmedel för dem som drabbats av hörselproblem.

Bo Lidman, Boxholm

– Jag hoppas att projektet ska bidra till bättre rådgivning till orkestrar och musiker, till exempel om vad det finns för hjälpmedel.

– Jag har tinnitus efter att ha spelat i orkester i närmare 50 år och har framförallt svårt att höra när dirigenter pratar. Då jag själv är drabbad vill jag gärna dela mina erfarenheter och ta del av ny kunskap.

Stefan Holmberg, Motala

– Jag är amatörmusiker boende i Karlsby utanför Motala med musikalisk bakgrund som klarinettist och saxofonist i musikkårer och storband. Har även försörjt mig som dansbandsmusiker en period. Musicerar numera aktivt i Mjölby Storband och i Stinas Oktett, som spelar Naleninspirerad musik från 50-60-talet.

– Jag lider själv av kraftig tinnitus och vill bidra till hur vi kan undvika dessa problem i framtiden. Mycket handlar om förebyggande åtgärder och hur man kan hjälpa de som redan har besvär.

Björn Vallin, Boliden

– Jag är intresserad av problemet med för starka ljud i orkestrar och hur man kan hitta lösningar för dem som vill spela tillsammans men inte alltid orkar med det starka ljudet.

– Jag vill dela med mig av erfarenheter och problem jag har stött på genom åren och de lösningar jag har hittat för att kunna fortsätta spela i orkester.

Kerstin Oldeen, Gävle

– På fritiden spelar jag viola i olika musiksammanhang i Gävletrakten, framförallt i härliga Sandvikens Symfoniorkester. Att sitta mitt i en orkester och skapa musikupplevelser är en fantastisk känsla, baksidan är att ljudet som vi tillsammans skapar inte alltid är bra för hörselhälsan.

– Jag hoppas få ta del av nya rön och ny teknik som kan skydda hörseln hos orkestermedlemmar.

Helena Engström, Grängesberg

– Jag har arbetat som lärare i ämnena träblås, piano och ensemble på kommunala musikskolan i Ljusnarsberg i närmare 30 år. Vid sidan om undervisningen spelar jag aktivt i amatörorkestrar och är för närvarande medlem i såväl orkesterförening som musikkår och spelmanslag.

–Jag hoppas att vi kan nå ökad öppenhet och förståelse och att vi inom projektet hittar olika praktiska lösningar och tips som kan prövas av enskilda musiker och orkestrar, och även förebyggande arbete inom musik och kulturskolor.

Wiktoria Nilsson

– Anledningen att jag vill vara med i fokusgruppen är att jag drabbades av tinnitus under mina 20 aktiva år som yrkesmusiker. (En karriärväxling blev resultatet för min del.)

– Jag hoppas att vi ska kunna få fram så tydliga regler över arbetsförhållanden för yrkesmusiker (var de än är anställda och under vilka tillfälliga omständigheter det vara må) att det aldrig går att bortse från hur ljudet når våra öron och med vilken styrka.