Malmö Live/Malmö symfonikerna

img_3580IMG_3677

 

Malmö Live huserar Malmö Symfoniorkester (MSO). Arbetsgivaren tar orkestermusikernas hälsa på allvar.

Här jobbar man bland annat med ljudskärmar, hörselskydd och placeringar för att främja musikernas hörsel.
En tydlig ljudpolicy är framtagen och används aktivt. Bravo!


Musikhögskolan i Piteå (Luleå Tekniska Universitet)

 

I Arbetsmiljöverkets krav gällande buller i arbetsmiljöer står det bland annat:
”Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 85 dB eller mer, eller om den högsta ljudtrycksnivån är 115 dB eller högre…är arbetsgivaren skyldig att…skylta, avgränsa och begränsa tillträde.”

varningsskylt

Man ska alltså informeras om att man kan utsättas för risker om man vistas i dessa lokaler. Detta ska skolor förhålla sig till både för personal och elevers hälsa. Så vitt vi vet är det, bland landets musikhögskolor, endast Piteå som följer detta genom att märka upp rum där det bedrivs ljudstarka aktiviteter. Heja Piteå!


Mjölby storband

Traditionellt så placerar man instrumentsektionerna i ett storband som på bild 1. Så satt även medlemmarna i Mjölby storband tidigare. Snyggt, men inte optimalt ur hörselsynpunkt. Turligt nog så finns en av Med öra för orkesters fokusgruppmedlemmar, Stefan Holmberg, med i storbandet.

Man har nu laborerat med att placera sig utmed väggarna, i kvadrat, på repetitionerna. Och att flytta saxofonsektionen så dom inte sitter med övriga blåsare direkt bakom sig (bild 2). Ett smart sätt att skona hörseln något! Även Norrbotten Big Band har prövat liknande placeringar för att minska riskerna för hörselskador. Tummen upp för dessa orkestrar som vågar bryta traditionella placeringar och sätta hörseln främst!