Med öra för orkester erbjuder föreläsningar över hela landet och även digitalt. Orkestrar och skolor erbjuds besök exempelvis i samband med ordinarie repetition eller vid fortbildningsdagar. Vi håller också föreläsningar för chefer, pedagoger och elever inom grund- och gymnasieskolan, och inte nödvändigtvis ur musikperspektiv. Innehåll och upplägg kan anpassas till lokal situation och till alla åldrar och nivåer.

Exempel på ämnen är:

  • Hörselskador: vilka är vanligast förekommande? hur uppstår dom? hur undviken man dom?
  • Hur skyddar vi barns hörsel?
  • Repeterar vi och sitter vi på ett optimalt sätt ur hörselsynpunkt?
  • Hur man skapar orkesterns/skolans ljudpolicy
  • Akustik och åtgärder för lokaler, klassrum, övningsmiljöer
  • Lagar och förordningar – vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter har vi?
  • Vi erbjuder även ljudmätningar med eventuella åtgärdsförslag

Pris varierar beroende på tidslängd mm. Minimum 2000 kr. Riktpris för en 3-timmars föreläsning är 5000 kr + ev resa. Medlemsorkestrar i Sveriges Orkesterförbund erbjuds föreläsning för endast rese- och eventuella boendekostnader, i mån av tid. För frågor och bokning kontakta projektledaren på info@orkesterora.nu.


HÄR HAR VI FÖRELÄST:

Orkestrar:
Norrköpings Symfoniorkester
Marinens Musikkår
Polisens Musikkår Region Stockholm
Hemvärnets Musikkår Blekinge
Pro Musica, Stockholm
Öresunds Musikkår
Sandvikens symfoniorkester
Sölvesborgs Musikkår
Tranås Musikkår
Hemvärnets Musikkår Göteborg
Karlshamns Musikkår
Trollhättans Stadsmusikkår
Mjölby Ungdomsmusikkår
Gävle Big Band
Hässleholms Stadsmusikkår
Tre Kronor, Stockholm
Täby Blås
Karlstads Orkesterförening
Mönsterås Musikkår

Kultur/musikskolor:
Stockholms Kulturskola
Mönsterås kulturskola
Skellefteå kulturskola
Umeå kulturskola
Vännäs musikskola
Södertälje kulturskola
Nacka musikskola
Huddinge kulturskola
Botkyrka kulturskola
Österåker musikskola
Falköping kulturskola
Lerum/Partille kulturskolor
Örnsköldsvik kulturskola
Halmstad kulturskola
Danderyd kulturskola
Finspångs kulturskola
Kumla kulturskola
Lidingö kulturskola
Arboga kulturskola
Skurup kulturskola
Åstorp kulturskola
Gävle kulturskola
Karlshamns musikskola
Falun kulturskola

Övriga utbildningar:
SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut)
Lunnevads folkhögskola
Malmö latinskola
Göteborgs Universitet, audionomutbildningen
Falköping estetgymnasium
Örnsköldsvik musikklasser åk 5-9
Vislandaskolan
Skärsätra skola

Övrigt:
Re:Sound, Kungliga Musikhögskolan
MusikRUM, Västerås
Lärarförbundet Göteborg
Blåsfest, Piteå musikhögskola
HRF Östergötland
Side By Side, Göteborg
RUM orkesterläger Ekebyholm
Blåslärardag region Jönköping
Lärarförbundet Halmstad
RUM lärarsymposium SMI
Svensk Blåsmusikfestival Linköping
Stora ljud- & hörseldagen Göteborg
Länsträff kulturskolor, Lycksele
Blåsledarsymposium Nässjö
Utbildning av Ljudskyddsombud och Fokusgrupp
Webinarier av olika slag


Några röster efter genomförda föreläsningar/workshops:

Tack för en jättebra föreläsning. Vi fick tips om hur små förändringar kan göra stor skillnad för ens framtida hörsel. Viktig kunskap som alla musikstudenter borde få ta del av. /elev på Lunnevads Folkhögskola, musiklinjen

För oss i Danderyds kulturskola var föreläsningen en ögon-/öronöppnare när det gäller den akustiska miljö vi arbetar i och hur den påverkar oss och våra elever. Mycket intressant och engagerande. Vi har nu en lista på vad vi behöver åtgärda både kort- och långsiktigt! Rekommenderas varmt! /Anders Stengård, rektor Danderyds Kulturskola

Trots att jag jobbat med arbetsmiljö och bullerproblematik har jag inte tänkt på samma sätt kring det när man spelar musik. Andreas gav tips som man på ett enkelt sätt kan använda i musikkåren för att minska risken för hörselproblem. Vi fick också tips om hur man skall skydda sin hörsel i andra sammanhang. / Per-Olof Clarin, Karlshamns Musikkår

Tack vare föreläsningen så är vi nu igång med hörselkontroller på Kulturskolan och olika former av hörselskydd till alla anställda. Vi arbetar även aktivt med att mäta upp ljudvolym vid våra konserter och speciellt de som är riktade till barn. / Kulturskolan Arboga

Att bli påmind både som musiker och musiklärare om ansvaret vi har för våra elever/medmusikanters hörsel kändes som ett uppvaknande  …igen! Att få lyssna på ert föredrag var både intressant och lärorikt. Detta bör vi höra varje år, typ som att besikta bilen! / Michael Sandell, Kumla och Hallsbergs Kulturskolor

Viktig kunskap levererat av en trevlig och kompetent föreläsare. / Samuel Olofsson, elgitarr- & elbaspedagog Kumla kommun

Att man som musiker ska vara rädd om sin hörsel kan tyckas självklart, men lätt att glömma bort i det vardagliga repetitionsarbetet. Andreas föreläsning gav oss många insikter och handfasta tips hur vi kan undvika och förebygga hörselskador. / Fredrik Åkesson, Tranås Musikkår