UTBILDNINGSMATERIAL

Här publicerar vi utbildningsmaterial för orkestermusiker och musikstuderande.
Du hittar också filmmaterial på vår youtubekanal Med öra för orkester.


Får det låta så här?

Vad finns det för regler när det gäller ljudmiljön i våra offentliga lokaler? Är det skillnad på vad som gäller för yrkesanpassade lokaler och vad som gäller i lokaler för fritidsverksamhet? Om ljudmiljön kan vara skadlig för mig, vem är då skyldig att förbättra den?


Hörselvård ur folkhälsoperspektiv

Här kan du läsa Anders Jönssons (civ. ing. - teknisk audiologi) rapport från 2016 -
"Hörselvård ur folkhälsoperspektiv"
- en rapport med sikte på framtiden på uppdrag av Nordiska Audiologiska Sällskapet. 


Lagar och regler som rör ljudnivåer

Det finns regler när det gäller buller på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.


Med öra för orkesters ljudskola

Kortare filmer som illustrerar vad man kan göra för att minska riskerna för hörselproblem när man musicerar tillsammans.


Musikers hörsel

Om örat & hörseln -
utdrag från föreläsning med Stig Arlinger, prof. emeritus i teknisk audiologi.


Olika former av hörselskador

Hörselskador kan yttra sig på olika sätt. Här följer en förklaring av några av de vanligaste problemen som ofta drabbar musiker och musiklärare.