Fokus

Fokusgrupp

Då projektet är deltagarstyrt kommer stora delar av innehåll, utformning och riktning formas av en fokusgrupp bestående av personer med egen erfarenhet av hörselproblem kopplat till orkesterspel.

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Inom projektet kommer vi jobba aktivt för att hitta lämpliga företag och samarbetspartners som kan erbjuda bra produkter inom områdena hörhjälpmedel, hörselskydd och akustikanpassning.

Workshops

Workshops

Med start år 2017 erbjuds workshops för orkestrar och andra aktörer som vill jobba med sin ljudmiljö. Workshops riktade till orkestrar inkluderar även dirigenter och styrelse.

Ljudskyddsombud

Ljudskyddsombud

Med start år 2017 kommer vi att utbilda ljudskyddsombud, jämt fördelade i landet, som blir kunskapsbärare och inspiratörer för orkestrar i sitt närområde.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial

Här kommer vi framöver publicera utbildningsmaterial för orkestermusiker och musikstuderande.

Referensgrupp

Referensgrupp

För att säkerställa kunskapskvalitén och för att nå bestående och värdefulla mål i projektet så finns en referensgrupp. Den består av samarbetsorganisationer och experter som kommer att bistå projektet med sin kompetens.

Vill du vara med i fokusgruppen?

Fokusgruppens arbete kommer till stor del ligga till grund för projektets riktning.

Anmäl dig

Visste du att?

Decibel

Ljud över 85 dB kan vara farliga för ett friskt öra. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör man inte utsätta hörseln för genomsnittsnivån 85 dB längre tid än 8 timmar.

Läs mer

Så här är det!

Vid användandet av hörselskydd bör hörselskyddet bäras under hela exponeringstiden. Om skyddet används endast 95 % av tiden förloras ungefär hälften av den avsedda skyddseffekten i dB.

Korta övergående tjut i öronen, till exempel efter en konsert, är en temporär form av tiinitus och ett tecken på att hörselsystemtet har varit överexponerat.

Arbetsmiljöverket Musik, musiker och hörsel

Vad vet du om tinnitus?

Testa dina kunskaper i vårt snabbquiz.

Starta